دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جلسه دفاع از عنوان پایان نامه دانشجو علی مرادی, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

جلسه دفاع از عنوان پایان نامه دانشجو علی مرادی, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

پیکر آیت‌الله باکویی در قم تشییع و تدفین می‌شود

پیکر آیت‌الله باکویی در قم تشییع و تدفین می‌شود

پیام تسلیت ریاست دانشکده پرستاری جهت درگذشت پدر محترم سرکار خانم باکویی

پیام تسلیت ریاست دانشکده پرستاری جهت درگذشت پدر محترم سرکار خانم باکویی

  انا لله و انا الیه راجعون (عرض تسلیت جهت درگذشت پدر محترم سرکار خانم باکویی)

انا لله و انا الیه راجعون (عرض تسلیت جهت درگذشت پدر محترم سرکار خانم باکویی)

میز خدمت

فرم های آموزشی

فرم های پژوهشی

راهنمای مطالعه دانشجویان

ارزشیابی و ارتقاء اساتید

فرمهای دانشجویی- فرهنگی

آیین نامه ی انظباطی