دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

  • 1401/12/22 - 14:17
  • 50
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از عنوان پایان نامه دانشجو علی مرادی, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

جلسه دفاع از عنوان آقای علی مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس ورودی 1401 با عنوان "بررسی خشونت شغلی علیه پرستاران و ارتباط آن با کیفیت مراقبت و مهارت های ارتباطی در بخش های مراقبت های ویژه در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قم " در تاریخ 1401/12/22 با حضور استاد راهنما و اعضای گروه پرستاری برگزار شد. 

  • گروه خبری : اخبار دانشكده,اخبار پژوهشی
  • کد خبر : 56667

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید