دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

قوانین و مقررات حضور در دوره اینترنشیپی برای پرستاران

قوانین و مقررات حضور در دوره اینترنشیپی برای پرستاران

برنامه کارآموزی پرستاری نیمسال اول 1400-1401

برنامه کارآموزی پرستاری نیمسال اول 1400-1401

برنامه کارآموزی پیوسته مامایی ورودی 97

برنامه کارآموزی پیوسته مامایی ورودی 97

برنامه کارآموزی و کارآموزی کارشناسی ناپیوسته مامایی ورودی 99

برنامه کارآموزی و کارآموزی کارشناسی ناپیوسته مامایی ورودی 99

دستاوردها

اخبار پژوهشی

همایش پرستاری سال 1400

همایش پرستاری سال 1400

همایش پرستاری سال 1400

1400/04/02 گروه
اتصال دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

اتصال دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

دسترسی به بانکهای اطلاعاتی لاتین(مقاله،کتاب، پایان نامه، استاندارد) برای کاربران دانشگاه فراهم شده است:

1400/03/23 گروه
سیستم جامع طرح های تحقیقاتی

سیستم جامع طرح های تحقیقاتی

سیستم جامع طرح های تحقیقاتی

1399/12/03 گروه

اطلاعیه

دیدار صمیمانه نمایندگان دانشجویان با مسئولین و مدیران گروه دانشکده

دیدار تعدادی از نمایندگان دانشجویان با مسئولین دانشکده در تاریخ روز یکشنبه 12 بهمن 99

1399/11/21 گروه

برگزاری جلسه آشنایی با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 99

اولین جلسه با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس ورودی 99 جهت آشنایی با دانشجویان، با حضور ریاست ...

1399/09/18 گروه اخبار آموزشی

میز خدمت

کتابخانه الکترونیک و دیجیتال

سامانه آموزشی سیپاد

معاونت پرستاری وزارت بهداشت

سامانه نوپا

پژوهشیار( سامانه طرح های پژوهشی)

سازمان نظام پرستاری