دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

راه اندازی سامانه سیپاد به جای سامانه سما

راه اندازی سامانه سیپاد به جای سامانه سما

برنامه کارآموزی مامایی پیوسته ورودی98

برنامه کارآموزی مامایی پیوسته ورودی98

برنامه کارآموزی مامایی پیوسته ورودی 97

برنامه کارآموزی مامایی پیوسته ورودی 97

اتصال دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

اتصال دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

خدمات1

برنامه نیم سال دوم رشته پرستاری

برنامه نیم سال دوم رشته پرستاری

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برنامه هفتگی دانشجویان ارشد 99

برنامه هفتگی دانشجویان ارشد 99

زمان مطالعه : 1 دقیقه
تقویم کارآموزی ترم 6

تقویم کارآموزی ترم 6

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برنامه امتحانی نیمسال دوم 1400-1399

برنامه امتحانی نیمسال دوم 1400-1399

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برنامه بالینی ترم 7 پرستاری

برنامه بالینی ترم 7 پرستاری

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برنامه بالینی ترم 8 پرستاری

برنامه بالینی ترم 8 پرستاری

زمان مطالعه : 3 دقیقه
نحوه آزمون برخط نیمسال دوم 1400-1399

نحوه آزمون برخط نیمسال دوم 1400-1399

زمان مطالعه : 1 دقیقه

دستاوردها

اخبار پژوهشی

اتصال دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

اتصال دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

دسترسی به بانکهای اطلاعاتی لاتین(مقاله،کتاب، پایان نامه، استاندارد) برای کاربران دانشگاه فراهم شده است:

1400/03/23 گروه
ژورنال کلاب دانشجویی در تاریخ 99/12/23

ژورنال کلاب دانشجویی در تاریخ 99/12/23

ژورنال کلاب دانشجویی در تاریخ 99/12/23

1399/12/20 گروه
سیستم جامع طرح های تحقیقاتی

سیستم جامع طرح های تحقیقاتی

سیستم جامع طرح های تحقیقاتی

1399/12/03 گروه

اطلاعیه

دیدار صمیمانه نمایندگان دانشجویان با مسئولین و مدیران گروه دانشکده

دیدار تعدادی از نمایندگان دانشجویان با مسئولین دانشکده در تاریخ روز یکشنبه 12 بهمن 99

1399/11/21 گروه

برگزاری جلسه آشنایی با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 99

اولین جلسه با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس ورودی 99 جهت آشنایی با دانشجویان، با حضور ریاست ...

1399/09/18 گروه اخبار آموزشی

میز خدمت

کتابخانه الکترونیک و دیجیتال

سامانه آموزشی سیپاد

معاونت پرستاری وزارت بهداشت

سامانه نوپا

پژوهشیار( سامانه طرح های پژوهشی)

سازمان نظام پرستاری