دیدار صمیمانه نمایندگان دانشجویان با مسئولین و مدیران گروه دانشکده

دیدار صمیمانه نمایندگان دانشجویان با مسئولین و مدیران گروه دانشکده

برگزاری جلسه آشنایی با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 99

برگزاری جلسه آشنایی با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 99

اسامی دانشجویان دانشکده که در مقطع ارشد پذیرفته شده اند.

اسامی دانشجویان دانشکده که در مقطع ارشد پذیرفته شده اند.

جلسه تودیع و معارفه ریاست دانشکده جناب آقای دکتر پرورش و سرکار خانم دکتر گایینی

جلسه تودیع و معارفه ریاست دانشکده جناب آقای دکتر پرورش و سرکار خانم دکتر گایینی

اخبار

برگزیده

آرشیو
ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 25 بهمن ساعت 13:15- 14:15

ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 25 بهمن ساعت 13:15- 14:15

برگزاری ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 99/11/25 ساعت 13:15-14:15

99/11/21

اطلاعیه ها

آرشیو
 تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

به اطلاع می رساند روز شنبه 27/10/1399 ساعت 14-13 ژورنال کلاب دانشجویی توسط خانم قرنلی دانشجوی کارشناسی ارشد ...

99/10/23

خدمات1

برنامه نیم سال دوم رشته پرستاری

برنامه نیم سال دوم رشته پرستاری

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برنامه هفتگی دانشجویان ارشد 99

برنامه هفتگی دانشجویان ارشد 99

زمان مطالعه : 1 دقیقه
تقویم کارآموزی ترم 6

تقویم کارآموزی ترم 6

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برنامه امتحانی نیمسال دوم 1400-1399

برنامه امتحانی نیمسال دوم 1400-1399

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برنامه بالینی ترم 7 پرستاری

برنامه بالینی ترم 7 پرستاری

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برنامه بالینی ترم 8 پرستاری

برنامه بالینی ترم 8 پرستاری

زمان مطالعه : 3 دقیقه
نحوه آزمون برخط نیمسال دوم 1400-1399

نحوه آزمون برخط نیمسال دوم 1400-1399

زمان مطالعه : 9 دقیقه

دستاوردها

اخبار پژوهشی

ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 25 بهمن ساعت 13:15- 14:15

ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 25 بهمن ساعت 13:15- 14:15

برگزاری ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 99/11/25 ساعت 13:15-14:15

99/11/21 گروه

اطلاعیه

دیدار صمیمانه نمایندگان دانشجویان با مسئولین و مدیران گروه دانشکده

دیدار تعدادی از نمایندگان دانشجویان با مسئولین دانشکده در تاریخ روز یکشنبه 12 بهمن 99

99/11/21 گروه

ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 25 بهمن ساعت 13:15- 14:15

برگزاری ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 99/11/25 ساعت 13:15-14:15

99/11/21 گروه

برگزاری جلسه آشنایی با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 99

اولین جلسه با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس ورودی 99 جهت آشنایی با دانشجویان، با حضور ریاست ...

99/09/18 گروه اخبار آموزشی

میز خدمت

کتابخانه الکترونیک و دیجیتال

سامانه مدیریت آموزشی( سما)

معاونت پرستاری وزارت بهداشت

سامانه راهنمای یادگیری

پژوهشیار( سامانه طرح های پژوهشی)

سازمان نظام پرستاری