ساختار دانشکده
منوی اصلی
لینکهای مرتبط

 
 

 
 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 4990
بازديدکنندگان امروز: 1149
کل بازديدکنندگان: 7959151
بازديدکنندگان آنلاين: 7
زمان بارگزاري صفحه: 1.0781 ثانيه
آمار دانشجویان فارغ التحصیل

آمار دانشجویان پرستاری و مامایی فارغ التحصیل

                تعدادكل

وضعيت

رشته

جنس

ورودي

1

فارغ التحصيل

مامايي

زن

842

35

فارغ التحصيل

مامايي

زن

851

4

فارغ التحصيل

مامايي

زن

852

28

فارغ التحصيل

مامايي

زن

861

26

فارغ التحصيل

مامايي

زن

871

3

فارغ التحصيل

مامايي

زن

872

28

فارغ التحصيل

مامايي

زن

881

4

فارغ التحصيل

مامايي

زن

882

30

فارغ التحصيل

مامايي

زن

891

1

فارغ التحصيل

مامايي

زن

892

20

فارغ التحصيل

مامايي

زن

901

180

جمع کل

 

 

تعدادكل

وضعيت

رشته

جنس

ورودي

20

فارغ التحصيل

پرستاري

مرد

761

2

فارغ التحصيل

پرستاري

مرد

762

15

فارغ التحصيل

پرستاري

مرد

771

1

فارغ التحصيل

پرستاري

زن

772

19

فارغ التحصيل

پرستاري

مرد

781

3

فارغ التحصيل

پرستاري

زن

791

19

فارغ التحصيل

پرستاري

مرد

791

1

فارغ التحصيل

پرستاري

زن

792

1

فارغ التحصيل

پرستاري

مرد

792

5

فارغ التحصيل

پرستاري

مرد

801

18

فارغ التحصيل

پرستاري

زن

801

1

فارغ التحصيل

پرستاري

زن

802

2

فارغ التحصيل

پرستاري

مرد

811

28

فارغ التحصيل

پرستاري

زن

811

1

فارغ التحصيل

پرستاري

زن

821

22

فارغ التحصيل

پرستاري

مرد

821

1

فارغ التحصيل

پرستاري

زن

822

2

فارغ التحصيل

پرستاري

مرد

831

15

فارغ التحصيل

پرستاري

زن

831

3

فارغ التحصيل

پرستاري

زن

832

1

فارغ التحصيل

پرستاری

مرد

841

24

فارغ التحصيل

پرستاری

زن

841

12

فارغ التحصيل

پرستاری

مرد

851

23

فارغ التحصيل

پرستاری

زن

851

1

فارغ التحصيل

پرستاری

زن

852

10

فارغ التحصيل

پرستاری

مرد

861

19

فارغ التحصيل

پرستاری

زن

861

13

فارغ التحصيل

پرستاری

مرد

871

22

فارغ التحصيل

پرستاری

زن

871

12

فارغ التحصيل

پرستاری

مرد

881

16

فارغ التحصيل

پرستاری

زن

881

332

جمع کل