ساختار دانشکده
منوی اصلی
لینکهای مرتبط

 
 

 
 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1909
بازديدکنندگان امروز: 3523
کل بازديدکنندگان: 7970296
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 0.9843 ثانيه
شرح وظایف

كمیته استعداد های درخشان و آسیب پذیر‌: 

دانشگاه علوم پزشكی قم رسالت برنامه‌ریزی برای شناسایی جذب و پرورش استعدادهای درخشان و اعمال پروژه‌های اثربخش در حفظ ، حمایت، هدایت و پرورش بمنظور شكوفایی استعدادهای درخشان را عهده‌دار می باشند. و با كمك اساتید صاحبنظران و كارشناسان، به منظور شناسایی، بهسازی و نگهداری نیروی هایی استعداد درخشان شروع به فعالیت نموده و برای شكوفایی استعدادهای درخشان با توجه به امكانات، نیازهای مورد درخواست دانشجویان را در جهت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مد نظر قرار داده و به عنوان مركز دانشگاهی برای ایجاد قوانین خاص و رفع موانع قانونی برای استعدادهای درخشان پیشقدم خواهد شد.
همچنین دانشگاه وظیفه خودمی داند با بررسی نیازها، هدایت و حمایت از دانشجویان آسیب پذیر زمینه رشد علمی و عملی و ارتقاء آموزشی آنان را فراهم سازد.

هدف كلی:
ارتقاء توانمندیهای دانشجویان با تاکید بر دو گروه آسیب پذیر و استعدادهای درخشان

اهداف جزئی و شرح وظایف:‌
شناسایی، پرورش و افزایش توانمندی استعدادهای درخشان در سطح دانشگاه 
تأمین نیازهای ضروری برای خودشكوفایی دانشجویان استعداد درخشان و آسیب پذیر
بستر سازی برای شكوفائی استعدادهای درخشان در جهت تأمین منافع ملی
بستر سازی مناسب جهت رشد دانشجویان آسیب پذیر
ارزیابی نیازهای استعدادهای درخشان و گروه های آسیب پذیر
بسترسازی برای تأمین نیازها
ارزشیابی میزان دستیابی به اهداف
تعیین و تدوین شاخص هایی به منظور شناسایی دانشجویان آسیب پذیر و استعدادهای درخشان 
شناسایی دانشجویان آسیب پذیر و استعدادهای درخشان در سطح دانشگاه 
نیاز سنجی با هدف تعیین عوامل موثر در کیفیت آموزشی دانشجویان
برنامه ریزی جهت ارتقاء توانمندیهای دانشجویان با تاکید بر گروههای استعدادهای درخشان و آسیب پذیر.
برنامه ریزی جهت بهره برداری از توانمندیهای دانشجویان استعدادهای درخشان 
ارتقای توانمندی دانشجویان در زمینه مهارت های زندگی و مهارت های تحصیلی