ساختار دانشکده
منوی اصلی
لینکهای مرتبط

 
 

 
 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 11208
بازديدکنندگان امروز: 3014
کل بازديدکنندگان: 8817852
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 1.7470 ثانيه
کارشناسی پیوسته رشته پرستاری

راهنمای انتخاب واحد

دانشکده پرستاری و مامایی

    رشته :   پرستاری                         مقطع :   کارشناسی پیوسته                                   نام و نام خانوادگی :                                          سال ورود:                                 استاد مشاور:                                           

نیمسال اخذ واحد

نیمرخ

نیمرخ اول

نیمرخ دوم

نیمرخ سوم

 

 دروس

 

 

 

 

 

تعداد واحد

زبان پیش دانشگاهی

آناتومی و تشریح

فیزیولوژی

اصول و مهارتهای پرستاری

بیوشیمی

پرستاری بهداشت جامعه (1)

فن آوری اطلاعات در پرستاری

مبانی نظری اسلام (1)

جمع واحد - معدل

میکروب شناسی

انگل شناسی

تغذیه و تغذیه درمانی

اخلاق اسلامی

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی (1)

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به مددجو

داروشناسی

زبان عمومی

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

جمع واحد - معدل

فارسی

تاریخ و تمدن اسلامی

کارآموزی پرستاری داخلی جراحی (1)

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (1)

پرستاری بهداشت جامعه (2)

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی (2)

روانشناسی فردی و اجتماعی

بررسی وضعیت سلامت

تربیت بدنی (1)

جمع واحد - معدل

 

 

2

2

3

4

2

2

1

2

 

2

2

2

2

3

1

3

3

1

 

3

2

1

3

2

4

2

1

1

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس پیشنیاز

 

 

 

 

 

 

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

بیوشیمی

-

تشریح ، فیزیولوژی ،بیوشیمی،میکروب ،انگل،تغذیه ،تغذیه

-

تشریح ،فیزیولوژی،بیوشیمی

-

اصول و مهارتهای پرستاری

 

-

-

پرستاری داخلی جراحی (1)

داروشناسی، فرآیندیادگیری و آموزش

 

داخلی جراحی (1)،داروشناسی

-

فیزیولوژی

-

 

 

نیمسال اخذ واحد

نیمرخ

نیمرخ چهارم

نیمرخ پنجم

نیمرخ ششم

 

دروس

 

 

 

 

تعداد واحد

آشنایی با منابع اسلامی (2)

پرستاری بهداشت جامعه (3)

کارآموزی پرستاری داخلی جراحی (2)

پرستاری بهداشت مادرو نوزاد (2)

پرستاری داخلی جراحی (3)

پرستاری کودکان (1)

پرستاری بهداشت روان (1)

ایمنولوژی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

جمع واحد - معدل

آمار حیاتی

 

مبانی نظری اسلام (2)

کارآموزی پرستاری داخلی جراحی (3)

پرستاری داخلی جراحی (4)

کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه

پرستاری کودکان (2)

پرستاری بهداشت روان (2)

تربیت بدنی (2)

کارآموزی پرستاری بهداشت مادرو نوزاد

جمع واحد - معدل

انقلاب اسلامی وریشه آن

کارآموزی پرستاری داخلی جراحی (4)

پرستاری ویژه

اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری در بحران ،فوریتها وحوادث غیر.

کارآموزی پرستاری کودکان

کارآموزی پرستاری بهداشت روان

زبان تخصصی

 

جمع واحد - معدل

 

2

1

2

2

4

2

2

2

2

 

2

2

2

4

1

3

2

1

1

 

2

2

3

2

2

1

1

2

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس پیشنیاز

 

 

 

 

 

 

-

-

پرستاری داخلی جراحی (2)

پرستاری بهداشت مادرو نوزاد (1)

پرستاری داخلی جراحی (2)

پرستاری بهداشت مادرو نوزاد (1)

روانشناسی اجتماعی

فیزیولوژی

-

 

 

مبانی نظری اسلام (1)

پرستاری داخلی جراحی (3)

پرستاری داخلی جراحی (3)

پرستاری بهداشت جامعه

پرستاری کودکان (1)

پرستاری بهداشت روان (1)

تربیت بدنی (1)

پرستاری بهداشت مادرو نوزاد(1)و(2)

 

-

پرستاری داخلی جراحی (4)

پرستاری داخلی جراحی (4)

کلیه دروس اختصاصی

پرستاری داخلی جراحی (4)

پرستاری کودکان

پرستاری بهداشت روان

زبان عمومی

 

                                                                                                                 

 


 

 

دانشکده پرستاری و مامایی

راهنمای انتخاب واحد

      رشته :   پرستاری                         مقطع :   کارشناسی پیوسته                                   نام و نام خانوادگی :                                          سال ورود:                                 استاد مشاور :                                           

نیمسال اخذ واحد

نیمرخ

نیمرخ هفتم

نیمرخ هشتم

نکات قابل توجه

دروس

 

 

 

 

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان (1)

کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان

کارآموزی درعرصه پرستاری داخلی جراحی(1)

کارآموزی درعرصه پرستاری داخلی جراحی(2)

کارآموزی درعرصه پرستاری داخلی جراحی(4)

کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران ،فوریتها و...

کارآموزی درعرصه پرستاری ویژه

جمع واحد - معدل

کارآموزی درعرصه پرستاری کودکان (2)

کارآموزی درعرصه پرستاری مادر و نوزاد

کارآموزی درعرصه پرستاری داخلی جراحی  (3)

کارآموزی درعرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری

کارآموزی درعرصه پرستاری بهداشت جامعه

جمع واحد - معدل

 

1

1

1

1

3

2

3

 

5/1

5/2

3

2

3

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس پیشنیاز

 

 

 

 

 

 

کلیه دروس تخصصی

کلیه دروس تخصصی

 

 

در زمان انتخاب واحد ، واحدهای اخذ شده در مربع ذیل نام درس  با مداد تیک زده شود و پس از اعلام نتایج ، نمره قبولی وارد مربع فوق  شود " ضمنا مردودی و یا حذف واحد در همان مربع مشخص شود."