ساختار دانشکده
منوی اصلی
لینکهای مرتبط

 
 

 
 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 11635
بازديدکنندگان امروز: 2871
کل بازديدکنندگان: 8817708
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 2.1030 ثانيه
کارشناسی ناپیوسته رشته مامایی

راهنمای انتخاب واحد

    رشته :   مامایی                         مقطع :   کارشناسی نا پیوسته                                   نام و نام خانوادگی :                                          سال ورود:                                 استاد مشاور:                                           

نیمسال اخذ واحد

نیمرخ

نیمرخ اول

نیمرخ دوم

 دروس

 

 

 

 

 

تعداد واحد

 

نظری ،عملی

بارداری و زایمان (1)

تشریح

فیزیولوژی

تغذیه درمانی مادر و کودک

ایمنی شناسی

بیماریهای داخلی جراحی (1)

اپیدمیولوژی

ژنتیک

روانپزشکی در مامایی

تاریخ اسلام

جمع واحد

معدل

بارداری زایمان (2)

کارآموزی بارداری زایمان (1)

بیماریهای داخلی جراحی(2)

کارآموزی داخلی جراحی

داروشناسی

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی

نوزادان و اورژانسها

آزمایشات کاربردی

آمار حیاتی و روش تحقیق

آشنایی با متون و منابع اسلامی

اندیشه نظری اسلام

زبان تخصصی

جمع واحد

معدل

2

2

2

2

2

3

2

2

1

2

20

 

2

2

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

20

 

ن

ع

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 

 

ن

ع

ن

ع

ن

ن ع

ن

ن ع

ن ع

ن

ن

ن

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد رایانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس پیشنیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بارداری زایمان (1)و (2)

 

بیماریهای داخلی جراحی و (1)(2)

تشریح، فیزیولوژی، ایمنی شناسی

تشریح، فیزیولوژی

بیماریهای داخلی جراحی و (1)(2)

بارداری زایمان (1)و (2)

 

 

 

 

 

 

نیمسال اخذ واحد

نیمرخ

نیمرخ سوم

نیمرخ چهارم

دروس

 

 

 

 

 

تعداد واحد

 

نظری ،عملی

بیماریهای زنان و

 نا بارداری

کارآموزی بیماریهای زنان

کارآموزی بارداری و زایمان (2)

کودکان و بیماریهای مربوطه

کارآموزی کودکان

رادیولوژی و سونوگرافی در مامایی

اصول مدیریت و کاربرد آن مامایی

بهداشت مادر و کودک خانواده

کارآموزی بهداشت مادر و کودک

اختلالات عمل جنسی

بی حسی و بیهوشی در مامایی

تربیت بدنی

انقلاب اسلامی

جمع واحد

معدل

بارداری و زایمان

بیماریهای زنان

نوزادان

بهداشت مادر و کودک

بیماریهای داخلی جراحی

مدیریت

رادیولوژی و سونوگرافی

حمع واحد

معدل

 

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

20

 

2

1

1

1

1

1

1

8

 

 

ن

ع

ع

ن

ع

ن

ن

ن

ع

ن

ن ع

 

ن

 

 

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال :............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کدرایانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس پیشنیاز

 

 

 

 

 

 

کارآموزی داخلی جراحی (2)

بیماریهای زنان

بارداری و زایمان (2،1)

بیماریهای داخلی جراحی (2،1)

کودکان

کارآموزی بارداری و زایمان(2،1) بیماریهای زنان

 

بارداری(2،1)کودکان،تغذیه،نوزادان

بهداشت مادر و کودک

بیماریهای زنان

کارآموزی بارداری (2،1)