ساختار دانشکده
منوی اصلی
لینکهای مرتبط

 
 

 
 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 10962
بازديدکنندگان امروز: 1390
کل بازديدکنندگان: 8832491
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 1.5920 ثانيه
شرح وظایف مسئول امور بالینی

مسئول امور بالینی
نام و نام خانوادگی:  خانم طاهره صدیقیان ( کارشناس ارشد مامایی)
الف) امور مربوط به بالین
1- جوابگویی به مربیان در کلیه امور بالینی
2- بازدید مستمر از کارآموزیها و کارورزی ها طبق برنامه زمانبندی شده
3- پیگیری امور مربوط به قرارداد مربیان بالینی
4- پیگیری جهت دریافت کارتکس مربیان از طریق مدیریت اداری و دریافت، کنترل و محاسبه ثبت آنان جهت اقدامات بعدی
5- هماهنگی سوپروایزرهای آموزشی جهت کنترل حضور و غیاب اساتید و مربیان بالینی
6- هماهنگی، پیگیری امور رفاهی مربیان و دانشجویان در مرکز بهداشتی درمانی
7- دریافت لیست حضور و غیاب دانشجویان و نمرات مربیان بالینی در پایان کارآموزیها و کارورزی ها و تحویل آن به مسئول آموزش
8- جمع بندی و محاسبه گواهی ساعات حق التدریس مربیان بالینی توسط کارتکس ماهانه و تحویل آن به مسئول آموزش جهت اقدامات بعدی
9- هماهنگی با مسئول آموزش جهت ارسال ابلاغ مربیان بالینی
10- اعلام آئین نامه ها و بخشنامه های تنظیمی از طرف وزارت متبوع و گروههای آموزش پرستاری و مامایی مربوط به دروس بالینی به دانشجویان و مربیان بالینی
ب) امور مربوط به دانشجویان
1- جوابگویی به دانشجویان در کلیه امور بالینی
2- تکمیل و تحویل فرم جبرانی کارآموزی و کارورزی به دانشجویان متقاضی
3- تحویل فرم های جبرانی همراه با مربی و پیگیری و تحویل آن جهت ثبت در فرم های مربوطه
4- تحویل لباس اتاق عمل به دانشجویان و ثبت آن جهت عودت
5- هماهنگ بودن با مسدول آموزش در کلیه امور محوله و شرکت در جلسات آموزشی ماهانه
ج) امور مربوط به امتحانات
1- هماهنگی با مسئول آموزش در ارسال دعوتنامه های مربوطه به امتحانات جهت اساتید
2-همکاری در امور مربوط  به برگزاری امتحانات به عنوان ممتحن، دریافت و تکثیر  بستن سئوالات و امور مربوط به امتحانات
3- هماهنگی و همکاری جهت آماده کردن سالن امتحانات، الصاق شماره دانشجویی و ..
4-همکاری با مسئول آموزش در دریافت لیست نمرات پایان ترم از اساتید
5 -همکاری با مسئول آموزش در کلیه امور محوله و شرکت در جلسات آموزشی ماهانه
د) امور بازخوردی
1- شرح کارهای انجام شده سرفصلی و در موارد مهم بصورت جزیی و هفتگی به مسئول آموزش