دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

اعضا کمیته برنامه ریزی آموزشی

آقای دکتر ذبیح الله قارلی پور

آقای دکتر عباس مقدم

آقای حمید آسایش

آقای دکتر مرتضی حیدری

خانم دکتر نرگس اسکندری

آقای دکتر حامد شفیعی

خانم دکتر فرانک فلاحیان

آقای دکتر محمد فیهمی نیا

خانم سکینه باقری

 

دبیر کمیته

دکتر نرگس اسکندری

عضو هیات علمی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آدرس ایمیل: neskandari@muq.ac.ir

 

کارشناس کمیته

خانم سکینه باقری. شماره تماس: 09122522350  02537715388