دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

راهنمای علم سنجی

 

 

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

سامانه علم سنجی در سال ۱۳۹۴ با هدف استخراج و نمایش به روز شاخص های علم سنجی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران توسط

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طراحی، پیاده سازی و اجرا

شده است. مطابق آیین نامه، اطلاعات اعضای هیأت علمی قراردادی یکساله یا دوساله یا چندماهه، حق التدریس ساعتی در سامانه وارد نمی شونددر

سامانه علم سنجی، اطلاعات عمومی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شامل نام و نام خانوادگی، دانشگاه، دانشکده و مرکز تحقیقاتی

محل خدمت، رتبه علمی، رشته و آخرین مقطع تحصیلی توسط کارشناسان علم سنجی معاونت های تحقیقات و فناوری هر دانشگاه درج می شود. شاخص

های علم سنجی اعضای هیأت علمی در این سامانه شامل تعداد مقاالت منتشر شده، تعداد کل استنادات دریافت شده، میانگین استناد به ازای هر مقاله،

شاخص Index-h ، شاخص Index-h بدون خوداستنادی، شاخص Index-h بدون خوداستنادی نویسندگان و شاخص Index-h بدون استنادات کتاب و شاخص

Index-G می باشد به روز رسانی اطلاعات بر اساس شناسه های آکادمیک درج شده در پروفایل هر عضو هیأت علمی و به طور خودکار در فواصل زمانی

مشخص بر اساس میزان کار اعضای هیأت علمی ) بین ۱ روز تا حداکثر 2۱ روز( و به صورت پلکانی انجام می گیرد. ) به طور مثال برای اعضای هیأت علمی

 با Index-h باالی 50 ، به روزرسانی هر روز، برای اعضای دارای -h Index بین ۳0 تا ۴0 ، هر سه روز یکبار و برای اعضای دارای Index-h برابر ۱ ،از

آنجا که تغییرات آنچنانی برای استنادات و عدد h ، وجود نخواهد داشت، به روزرسانی هر 2۱ روز یکبار انجام می پذیرید ( بنابراین برای به روزرسانی نیاز به

اقدام دستی و درخواست نمی باشدتغیر و ویرایش فیلدهای مربوط به تغییرات رتبه علمی اعضای هیأت علمی، درج شناسه ها، گروه آموزشی و وضعیت

استخدام علاوه بر اینکه در اختیار مدیر علم سنجی وزارت بهداشت و مدیر علم سنجی هر دانشگاه می باشد، توسط خود اعضا قابل تغییر و ویرایش است.

برخی از فیلدها از جمله بارگذاری تصویر پرسنلی، تغییر نام و نام خانوادگی و ... منحصرا در اختیار مدیر علم سنجی وزارت بهداشت و مدیر سامانه در هر

دانشگاه است هر عضو هیأت علمی می تواند به اطلاعات شخصی خود در بخش ورود اعضای هیأت علمی دسترسی داشته باشد و ویرایش های مجاز را

انجام دهد. نام کاربری برای تمامی اعضای هیأت علمی کدملی افراد می باشد  و با کلیک بر روی گزینه دریافت رمز عبو ر، رمز عبور برای شماره تلفن

همراه ثبت شده در پروفایل افراد ارسال می گردددرصورتی که پس از کلیک بر روی گزینه دریافت رمز، رمز دریافت نگردید، احتمال درج ناصحیح شماره

تلفن و ایمیل وجود دارد که باید با مدیر سامانه دانشگاه تماس حاصل بفرمایید اعضای محترم هیأت علم ی در صورت مشاهده هر گونه خطا در اطلاعات

موجود در سامانه می توانند درخواست اصلاح اطلاعات مورد نظر خود را از طریق فرم ارسال بازخورد که در صفحه اختصاصی  هر فرد قابل مشاهده است،

ارسال نمایند و یا با برقراری تماس با کارشناسان علم سنجی دانشگاه مربوطه درخواست اصلاح اطلاعات  خود را مطرح و پیگیری نمایندلازم به ذکر است که

اخیراً امکان مشاهده شبکه همکاران هر عضو هیأت علمی و هم چنین استفاده از سامانه مشابهت یاب با اعتباری معادل دو برابر تعداد مقالات چاپ شده در

سال میلادی گذشته نیز در سامانه فعال شده است.