دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

رسالت دانشکده پرستاری و مامایی قم

 رسالت این دانشکده در راستای رسالت معاونت آموزشی دانشگاه با محوریت آموزش پاسخگو و همراستا با برنامه های تحول و نواوری در آموزش علوم پزشکی می باشد. حوزه معاونت آموزشی دانشکده با بهره مندی از برنامه استراتژیک، عملیاتی و امکانات و تجهیزات آموزشی موجود، تربیت دانش آموختگانی خلاق و کارآمد با هدف رفع نیاز های آموزشی و مراقبتی افراد جامعه را بر عهده دارد. این دانشکده در صدد است تا با توسعه رشته های جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی، نظام آموزشی جامع تری را جهت رفع نیاز های آموزشی و مراقبتی جامعه ایرانی ایجاد نماید.

چشم انداز:

دانشکده پرستاری و مامایی متعهد است تا در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، با اتکا به نیروی انسانی مجرب و متعهد در زمینه آموزش علوم پزشکی، به اهداف خود در زمینه آموزش پاسخگو و تحول محور در زمینه سلامت افراد جامعه دست یابد. بر این اساس دانشکده در نظر دارد تا با بهره گیری  از امکانات موجود (عوامل انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات) و با تکیه بر هماهنگی های درون  و برون بخشی، دانش آموختگانی خلاق و با انگیزه در امر آموزش و پژوهش و در راستای پاسخگویی به نیاز های جامعه تربیت نماید بطوریکه بتواند رتبه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود را در بین دیگر دانشکده ها و همچنین در بین سایر دانشکده های پرستاری  و مامایی کلان منطقه 6 آمایشی کشور ارتقاء بخشد.

     

دکتر عباس مقدم