دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

معرفی و اهداف

 

کمیته های تحقیقات دانشجویی با یک اساسنامه مشترک و با دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تدریج از سال ۱۳۷۰ در دانشگاههای علوم پزشکی شروع به شکل گیری کردند، به طوری که در سال ۱۳۷۵ هسته اولیه ­ی کمیته تحقیقات دانشجویی در اکثر دانشگاه های علوم پزشکی شکل گرفته شد. در همین راستا کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم نیز از سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نمود وکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده از سال ۱۳۹۲ با هدف ترویج و ارتقای فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان آغاز به کار کرد.
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم از واحدهای وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه است که در راستای ساماندهی فعالیت های پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، فعالیت های خود را در شاخه های مختلف و در جهت رسیدن به اهداف زیر متمرکز کرده است:

 

ترویج فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم

ارتقای دانش و نگرش و عملکرد دانشجویان در امر پژوهش

فراهم سازی زمینه حضور دانشجویان در مجامع علمی پژوهشی

بهینه سازی کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی دانشجویان

توانمندسازی دانشجویان از طریق تشکیل کارگاه های اموزشی و برگزاری تورهای تحقیقاتی

فراهم نمودن زمینه ای مناسب جهت حضور دانشجویان به عنوان مجری یا همکار اصلی در طرح پژوهشی

کمک به انتشار نتایج تحقیقات دانشجویی در سطح ملی و بین المللی

 

 

اعضای کمیته

سرپرست: جناب آقای علی مصباحی

 


شرح وظایف:

 

ارتقای دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در امر پژوهش

تقویت رشد و توان علمی در استنتاج و بهره گیری بهینه از علوم پزشکی

فراهم سازی زمینه دانشجویان در مقاطع علمی پژوهشی در داخل و خارج کشور

بهینه سازی کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی دانشجویان در نظام پژوهش علوم پژشکی کشور

ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور

نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان

توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی

 ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان

توانمندسازی دانشجویان دانشگاه​های علوم پزشکی کشور در زمینه‌های مرتبط با پژوهش

تامین و توسعه منابع مالی و فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم جهت تحقیقات دانشجویی

ارتباط و همکاری کمیته‌های تحقیقات دانشجویی با یکدیگر در قالب شبکه‌های همکار منطقه‌ای

حمایت‌های مادی و معنوی از برگزاری کارگاه​ها و همایش‌های علمی دانشجویی داخلی و خارجی

هدایت، نظارت و تقویت کمیته‌های تحقیقات دانشجویی به عنوان بستری مناسب و پویا در کشور

اهداف جزئی کمیته تحقیقات دانشجویی

آوزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک طرح پژوهشی و منابع مراجعه جهت تهیه طرح های تحقیقاتی

آموزش دانشجویان تا حد کسب توانایی در نگارش یک طرح پژوهشی و مقاله

آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک مقاله پژوهشی

فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بهره گیری از دانشجویان در مشاوره طرح های پژوهشی یا به عنوان کجری یا همکار اصلی در طرح پژوهشی

ارتقاء نگرش مثبت به کار گروهی در فعالیت های علمی پژوهش دانشجویان

ارتقاء نگرش انتقادپذیری و انتقاد کردن (روحیه جستجوگر) در فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان

ارتقاء نگرش دانشجویان نسبت به ضروریات و اهمیت پژوهشی خصوصاً در نظام علوم پزشکی

 

روند ارسال طرح های دانشجویی از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

مدت زمان حدودی در هررنگ حدود ۳ ماه و در کل ۱سال ۴ رنگ برگزار می گردد.

جدول زمان بندی پیشنهادی به صورت زیر می باشد:

جمع آوری طرح های دانشجویان تا زمان مقرر اعالم شده از سوی سرپرست کمیته در کانال کمیته تحقیقات

برگزاری جلسه داوری طرح ها در سطح دانشکده توسط اعضای هیات علمی دانشکده

ارسال طرح ها به دانشجویان جهت انجام ادیت و کامنت های مطرح شده در جلسه داوری

بررسی مجدد طرح های ادیت شده دانشجویان

انجام ادیت های نهایی طرح ها

ثبت طرح در سامانه پژوهشیار با Email آکادمیک دانشجو و ارسال کد ثبت طرح به سرپرست کمیته

ارسال صورت جلسه طرح ها به کمیته تحقیقات دانشگاه جهت بررسی و تصویب